Welkom bij Neorah

Wanneer u voor de eerste keer gebruik maakt van de nieuwe versie van Neorah, moet u eerst een nieuw wachtwoord aanvragen. U doet dit door onder het inlog-formulier te klikken op 'Wachtwoord vergeten' en hier uw E-mailadres in te vullen.

Neorah wordt sinds 2011 gebruikt om doorverwezen kinderen vanuit de hielprikscreening te registreren. Neorah is een webapplicatie met als doel het verbeteren van de aansluiting tussen screening en zorg, door het verwijsproces en de onderlinge gegevensuitwisseling te faciliteren. Daarnaast draagt NEORAH bij aan de kwaliteitsbewaking, monitoring en evaluatie van de hielprikscreening. Over het gebruik van Neorah en de daarin vastgelegde gegevens zijn tussen NVK en RIVM concrete afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een door beide partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Vragen over Neorah?

Als u een vraag heeft over Neorah of als u niet in kunt loggen, kunt u een E-mail sturen naar de supportdesk via support@neorah.nl

Log in op uw account

Inloggen RIVM

Als medewerker van het RIVM kunt u via Single Sign On inloggen. U hoeft dan niet steeds opnieuw uw wachtwoord in te voeren.

Log in via Single Sign On